dentaleyepad billedtyper

Dentaleyepad’en ved, hvilke billeder der skal tages, og overtager selv alle de nødvendige billedindstillinger. Fotoassistenten giver automatisk billedtyperne i den rigtige rækkefølge.

Det eliminerer kedelige mellemtrin som tilslutning af kameraet, tildeling af patienter og definition af billedtyper.

Typer af smilebilleder

Billedkode: sf0

Smil lukket forfra

Billedkode: sf1

smil lidt åbent forfra 1

Billedkode: sf2

Smil let åbent forfra 2

Billedkode: sf3

Smil åbnet forfra 3

Billedkode: sf4

Smil åbnet forfra 4

Billedkode: sf5

Smil åbnet forfra 5

Billedkode: sro

Smil (åben) fra højre

Billedkode: srr

Afslappet smil fra højre

Billedkode: sro

åbent smil fra højre

Billedkode: slc

Smil (lukket) fra venstre

Billedkode: slr

Afslappet smil fra venstre

Billedkode: slo

åbent smil fra venstre

Intraorale, laterale og okklusale billedtyper

Billedkode: frc

Frontstøtte med lukket kindstøtteholder

Billedkode: frg

Åben foran med kindpudeholder

Billedkode: oua

okklusal overkæbe spejlet

Billedkode: ola

okklusal underkæbe spejlet

Billedkode: blr

buccal venstre holdt

Billedkode: brr

buccal højre holdt

Billedkode: bls

bukkal venstre åben holdt

Billedkode: brs

buccal højre åben holdt

Billedkode: blc

buccal venstre lukket spejlet

Billedkode: brc

buccal højre lukket spejlvendt

Billedkode: blg

buccal venstre åben spejlet

Billedkode: brg

buccal højre åben spejlet

Billedkode: org

åbnet diagonalt fra højre

Billedkode: olg

åbnet diagonalt fra venstre

Billedkode: orc

Lukket diagonalt fra højre

Billedkode: olc

Lukket diagonalt fra venstre

Billedkode: 4uf

Forreste del af overkæben

Billedkode: 4ul

Overkæbe diagonalt til venstre

Billedkode: 4ur

Overkæbe skråt til højre

Billedkode: 4lf

Underkæbe foran

Billedkode: 4ll

Underkæben diagonalt til venstre

Billedkode: 4lr

Underkæbe skråt til højre

Billedkode: 2uf

Detalje på forsiden af overkæben

Billedkode: 2ur

Detalje overkæbe skråt til højre

Billedkode: 2ul

Detalje overkæbe diagonalt til venstre

Typer af portrætbilleder

Billedkode: pfr

Portræt afslappet forfra

Billedkode: pfs

Portræt, der smiler forfra

Billedkode: pfo

Portræt forfra med åbent smil

Billedkode: po1

Portræt fra skråt til højre, afslappet

Billedkode: po2

Portræt fra skråt til højre, smilende

Billedkode: po5

Portræt fra diagonalt til højre med åbent smil

Billedkode: prr

Profil afslappet fra højre

Billedkode: prs

Profil fra højre smilende

Billedkode: pro

Profil fra højre åbent smil

Billedkode: po3

Portræt fra skråt til venstre, afslappet

Billedkode: po4

Portræt smilende fra skråt til venstre

Billedkode: po6

Portræt fra diagonalt til højre med åbent smil

Billedkode: plr

Profil afslappet fra venstre

Billedkode: pls

Profil fra venstre, smilende

Billedkode: plo

Profil fra venstre åbent smil

Billedkode: pls

Profil fra venstre, smilende

Billedkode: plo

Profil fra venstre åbent smil

Billedkode: uao

Overkæben diagonalt nedefra

Billedkode: fob

Front vinklet nedefra

Billedkode: p12

Portræt fra klokken 12

Billedkode: s12

Smil fra kl. 12

Billedkode: m12

Smil spejlet fra klokken 12

Billedkode: u90

Overkæbe fra 90

Billedkode: ir9

Forsiden til højre fra 90

Billedkode: il9

Forsiden til venstre for 90

Billedkode: ljd

Underkæben direkte

Typer af modelbilleder

Billedkode: mls

Model fra venstre

Billedkode: mmm

Model af over- og underkæbe

Billedkode: muj

Model af overkæbe

Billedkode: mlj

Model af underkæbe

Billedkode: mfs

Model front

Billedkode: mbs

Model ryg

Billedkode: mfs

Model front

Billedkode: mbs

Model ryg