dentaleyepad instellen - Inleiding

Zodat het dentaleyepad de beelden automatisch kan doorsturen naar uw praktijksoftware,
is eerst een eenmalige instelling nodig.


Het opzetten gebeurt in vier stappen:

  1. Uitpakken en laden dentaleyepad
  2. Installatie en licentie van dentaleyepad controlecentrum
  3. Overdracht van licentie- en connectorgegevens naar uw dentaleyepad
  4. Configureer de interface in uw software.

Stap 1:
Uitpakken en laden dentaleyepad

Laad de dentaleyepad bij het eerste gebruik ongeveer 3 uur op. Plaats hem daartoe op het docking station en sluit de USB-kabel aan op de voeding. U kunt ook de USB-kabel rechtstreeks op het dentaleyepad aansluiten.

Het dentaleyepad wordt automatisch ingeschakeld wanneer de minimale spanning is bereikt.

Ga niettemin door met opladen totdat ten minste twee groene LED’s van de batterij-indicator oplichten.
Wanneer de dentaleyepad volledig is opgeladen, stopt de oplaadanimatie en brandt de bovenste LED constant groen.

Stap 2:
Installatie en licentie van dentaleyepad controlecentrum

De dentaleyepad controle centrum is het communicatiecentrum van het dentaleyepad
en moet worden geïnstalleerd op een van uw praktijk-pc’s.

Voer hieronder het serienummer van uw dentaleyepad en uw e-mailadres in.
Wij sturen u dan onmiddellijk de downloadlink.

Hier vindt u het serienummer: