AGB - Generelle vilkår og betingelser

Sikker og troværdig shopping!
Det kan du gøre hos os på dentaleyepad.de med vores aktuelle kontraktbetingelser.

§ 1 Generelt, anvendelsesområde for GTC'erne

§ 1 Generelt, anvendelsesområde for GTC’erne

1.1 Alle leverancer og ydelser leveres udelukkende på grundlag af følgende generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt “GTC”) i den version, der gælder på tidspunktet for ordren.

1.2 Kontraktparten er [doctorseyes GmbH, Abteistr. 28, 88416 Ochsenhausen, Handelsregister: 641792 Registerdomstol: Lokal domstol Biberach HRB Repræsenteret af: Thomas Henninger] (herefter “Sælger”).

1.3 Kunder i henhold til disse vilkår og betingelser kan være forbrugere (i det følgende benævnt “kunden”). Forbrugere i henhold til vilkårene og betingelserne er fysiske personer, der indgår kontrakter med et formål, der overvejende hverken kan tilskrives deres kommercielle eller deres professionelle aktivitet.


§ 2 Indgåelse af kontrakt, indgåelse af kontrakt

2.1 Vores tilbud er bindende. Med din bestilling accepterer du vores tilbud om at indgå en kontrakt. Kontrakten er indgået, når din ordre er sendt til os. Du modtager en ordrebekræftelse via e-mail.

ELLER

2.1 Tilbuddene og artikelpræsentationerne udgør ikke et bindende tilbud. Kun din ordre er et bindende tilbud i henhold til § 145 i den tyske civillovbog (BGB), som vi kan acceptere. Når du har sendt ordren, sender vi dig først en bekræftelse på ordremodtagelsen via e-mail. Når vi har accepteret din ordre, modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail inden for 3 arbejdsdage efter modtagelsen af din ordre, hvormed kontrakten er indgået.

2.2 Når du har fundet det ønskede produkt, kan du uforpligtende se nærmere på det ved at klikke på produktnavnet eller produktbilledet. Ved at klikke på knappen [In den Warenkorb], [HINZUFÜGEN] eller [WILL ICH HABEN] kan du lægge varen i indkøbskurven. Du kan til enhver tid se indholdet af indkøbskurven uden forpligtelse ved at klikke på knappen med indkøbskurvens ikon i den øverste navigation. Du kan fjerne eller ændre produkterne fra indkøbskurven igen ved at klikke på grafikken [Change] og [Löschen]. Hvis du vil købe produkterne i indkøbskurven, skal du klikke på knappen [Kasse].

I løbet af den videre bestillingsproces opretter du en kundekonto hos os til dit første køb og vælger forsendelses- og betalingsmetode. I det sidste trin får du en oversigt over dine ordredata under “Ordreinformation” og kan kontrollere alle detaljer igen og slette eller ændre dem på [korrigieren]. Du kan også rette indtastningsfejl ved at navigere baglæns i browseren eller ved at annullere bestillingsprocessen og starte forfra. For at gennemføre købet skal du acceptere vores vilkår og betingelser og trykke på knappen [Jetzt Kaufen]. Dette vil sende ordren til os.


§ 3 Opbevaring af kontraktteksten

Vi gemmer din bestilling, de indtastede bestillingsdata og hele kontraktteksten. Vi sender dig en ordrebekræftelse efterfulgt af en ordrebekræftelse ELLER en ordrebekræftelse og ordrebekræftelse med alle ordredata og hele kontraktteksten via e-mail.

§ 4 Fortrydelsesret for forbrugere

Følgende fortrydelsesret gælder kun for forbrugere ved fjernsalg:

1. Afbestillingsregler

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.
Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, har eller har taget varerne i besiddelse af dem.

For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du meddele os (navn, adresse og evt. telefonnummer, faxnummer og e-mailadresse) i en utvetydig erklæring (f.eks. et brev eller en e-mail sendt med posten), at du ønsker at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; i intet tilfælde vil du blive opkrævet for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at afprøve varernes kvalitet, egenskaber og funktion.


2. udelukkelse af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende kontrakter:
Aftaler om levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse er afgørende, eller som er klart skræddersyet til forbrugerens personlige behov,

Kontrakter om levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato hurtigt ville blive overskredet, kontrakter om levering af forseglede varer, der ikke er egnede til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, hvis deres forsegling er blevet fjernet efter levering,
Aftaler om levering af varer, hvis disse er blevet uadskilleligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art, aftaler om levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er blevet fjernet efter levering,
Kontrakter om levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, bortset fra abonnementskontrakter, kontrakter om levering af tjenesteydelser i forbindelse med indkvartering, transport af varer, udlejning af motorkøretøjer, levering af mad og drikke og levering af andre tjenesteydelser i forbindelse med fritidsaktiviteter, hvor kontrakten fastsætter en bestemt dato eller periode for leveringen.


§ 5 Model til fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at ophæve kontrakten, skal du udfylde og returnere denne formular).

Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, adresse og, hvis relevant, faxnummer og e-mailadresse]:
Jeg/vi (*) fortryder herved den af mig/os (*) indgåede aftale om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*)
Navn på forbruger(e)
Adresse på forbruger(e)
Forbrugerens underskrift (kun i tilfælde af anmeldelse på papir)
Dato

(*) Det ikke gældende overstreges.


§ 6 Priser og forsendelsesomkostninger

Alle priser inkluderer den lovpligtige moms plus forsendelsesomkostninger. Vi leverer med [GLS] eller en anden udbyder efter eget valg.


§ 7 Leveringsbetingelser

7.1 Vi leverer udelukkende inden for Europa.
7.2 Medmindre andet er angivet i tilbuddet, leveres varerne inden for [3] arbejdsdage.


§ 8 Betalingsbetingelser

8.1 Betaling skal ske enten på forhånd, via direkte debitering, PayPal (op til et maksimum på 500 €), SOFORT Überweisung (op til et maksimum på 500 €), Giropay eller kreditkort (op til et maksimum på 500 €).

Vi forbeholder os ret til at udelukke enkelte betalingsmetoder.

8.1.1 Hvis du vælger betalingsmetoden “forudbetaling”, vil du stadig modtage en faktura fra os med en separat mail. Brug venligst ordrenummeret som årsag til betalingen, når du overfører pengene. Din ordre vil først blive afsendt, når betalingen er modtaget på vores konto.

8.1.2 Når du betaler med SEPA Direct Debit Mandate, giver du vores bank tilladelse til at sende en instruks til din bank om at debitere købs- eller lejebeløbet fra din konto ved at indtaste IBAN og bekræfte denne ordre. Du kan også gøre indsigelse mod direkte debiteringer på grundlag af disse direkte debiteringstilladelser uden at angive grunde. Der gælder en indsigelsesfrist på 8 uger fra reservationsdatoen for tilbagekaldelse af direkte debiteringstilladelser. Din bank kan have ret til at opkræve et gebyr for indsigelsen.
8.2 Vi forbeholder os ejendomsretten til den købte vare, indtil fakturabeløbet er betalt fuldt ud.

8.3 Købesummen forrentes med 5 procentpoint over basisrenten ved betalingsmisligholdelse i misligholdelsesperioden.


§ 9 Garanti

Hvis du er forbruger, ydes garantien i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

§ 10 Ansvar

Vi hæfter uden begrænsning for forsæt og grov uagtsomhed og i henhold til bestemmelserne i produktansvarsloven. I tilfælde af let uagtsomhed er vi ansvarlige for skader på personers liv, lemmer og helbred.
I andre tilfælde er vi kun ansvarlige for let uagtsomhed i tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for korrekt opfyldelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktpartneren er afhængig af. Ansvaret i tilfælde af misligholdelse af en sådan væsentlig kontraktlig forpligtelse er begrænset til den for kontrakten typiske skade, hvis opståen vi måtte forvente på tidspunktet for kontraktens indgåelse på grundlag af de omstændigheder, der var kendt på det tidspunkt. Denne ansvarsbegrænsning gælder også for vores medhjælpere.


§ 11 Kundeservice

Hvis du har spørgsmål, klager eller krav, bedes du kontakte os. Du kan kontakte os mandag – fredag mellem 08.00 og 18.00 ved at ringe til +49 (0) 7352 93 92 12 eller ved at sende en e-mail til info@doctorseyes.de.


§ 12 Diverse

12.1 Aftalesproget er tysk.

12.2 Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (OS). Den kan nås via følgende internetadresse: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

I tilfælde af uoverensstemmelser som følge af forbrugeraftaler vil vi bestræbe os på at løse tvister uden for retten. Vi er derfor bemyndiget til at gennemføre tvistbilæggelsesprocedurer ved Federal Universal Arbitration Board (herunder adresse og websted), forudsat at forbrugeren tidligere har gjort det omtvistede krav gældende over for os. Forbrugerne har naturligvis altid mulighed for at gå rettens vej.

Føderationens universelle voldgiftsnævn
Center for Mediation e.V.
Strasbourg Street 8
77694 Kehl ved Rhinen

Telefon 07851 / 795 79 40
Fax 07851 / 795 79 41
E-mail: mail@universalschlichtungsstelle.de

12.3 Hvis en eller flere bestemmelser i disse GTC er virkningsløse, forbliver resten af kontrakten gyldig. I det omfang bestemmelserne er ugyldige, reguleres kontraktens indhold af de lovmæssige bestemmelser.